Tämän oppimistehtävän tarkoituksena on kertoa kahden sosiaalisen median sovelluksen käytöstä omalla alallani eli varhaiskasvatuksessa. Toisen sovelluksen tulee olla minulle ennestään tuttu ja toisen tuntemattomampi. Tänä päivänä sosiaalista mediaa käytetään varhaiskasvatuksessa työvälineenä vaihtelevasti. Jotkut päiväkodeista ovat erittäin aktiivisia, toiset taas eivät käytä sosiaalista mediaa lainkaan. Päiväkoti-ikäisten lasten kanssa sosiaalisen median sovellusten käyttö ei ole aiheellista, mutta maailma muuttuu niin nopeasti juuri digitaalisten palveluiden osalta, että en ihmettelisi vaikka jo viiden vuoden päästä 5-vuotiaillakin olisi omat sosiaalisen median käyttäjätilit!

Tutuin sosiaalisen median sovellus minulle on Facebook, johon olen liittynyt vuonna 2008. Henkilökohtaisessa elämässäni olen ollut Facebookissa melko aktiivinen, mutta työssäni varhaiskasvatuksessa en ole sovellusta käyttänyt työvälineenä. Tiedän kuitenkin päiväkoteja, jotka käyttävät Facebookia työvälineenä esimerkiksi kertoessaan toiminnastaan sekä päiväkodin markkinointiin. Erityisesti yksityisen päiväkodin markkinoinnissa Facebook on varmasti oivallinen väylä tuoda myönteistä kuvaa päiväkodista esille. 

Ammatillisessa mielessä Facebook on varhaiskasvatuksen työntekijälle mainio väline uusien ajatusten, ideoiden ja muiden vastaavien näkökulmasta. Facebookissa on useita varhaiskasvatukseen liittyviä ryhmiä, joissa jaetaan aktiivisesti ideoita esimerkiksi askarteluihin, lauluihin, loruihin sekä leikin rikastamiseen liittyen. Itsekin kuulun muutamaan alan ryhmään ja olenkin saanut niistä sekä työhöni että omien lasten kanssa toteutettavaksi monia hyviä puuhia. 

Vaikka tällä hetkellä olenkin opintovapaalla vielä elokuun alkuun saakka, olen jo aiemmin pohtinut Facebookin hyödyntämistä päiväkodin toiminnan dokumentoinnin välineenä. Valtaosa lasten vanhemmista on Facebookin käyttäjiä, jolloin päivitykset tavoittaisivat suuren osan vanhemmista. Facebookiin luotava päiväkodin käyttäjätili voisi olla julkinen koko päiväkodin toiminnasta kertova tai yksityisempi, pienemmälle kohderyhmälle esimerkiksi yhden lapsiryhmän vanhemmille tarkoitettu ryhmä.  

Tärkeintä varmasti Facebookissa lasten kuvien julkaisemisessa on se, ettei kukaan lapsista ole tunnistettavissa ja vanhemmat ovat antaneet suostumuksen lapsen kuvaamiseen ylipäätään. Tietosuojan ja tekijänoikeusasioiden kanssa tulee olla tarkkana. 

Minulle vähemmän tuttu sosiaalisen median sovellus on tosiaan Instagram. Olen luonut sinne käyttäjätilin ja käyn toisinaan katsomassa ideoita esimerkisi oman kodin sisustamiseen, mutta sovelluksena se on yhä melko vieras minulle. Instagramissa voi seurata muiden tilejä, jakaa kuvia ja videoita sekä tykätä ja kommentoida toisten julkaisuja. Tässä suhteessa Instagramia voisi hyödyntää työvälineenä kuvien ja videoiden jakamisessa, muistaen lasten yksityisyyden suojan. Instagramissa ei ole Facebookin kaltaisia ryhmiä, mutta vinkkejä päiväkodin toimintaa varten voisi saada ”hästägien” avulla. Itse koen Facebookin käytön mahdollisuudet parempina varhaiskasvatusta ajatellen, mutta se voi johtua osittain siitä, että Facebookin käyttö sujuu minulta jo lähes unissanikin!