Tämän oppimistehtävän tarkoituksena on kertoa muun muassa mitä mahdollisuuksia näen sosiaalisen median käytössä tulevaisuudessa, onko viestiminen sosiaalisessa mediassa liian negatiivissävytteistä sekä muuttuvatko sosiaalisen median kanavat liian nopeasti. 

Itse olen opintojakson aikana innostunut sosiaalisen median mahdollisuuksista ja uskon, että tulen käyttämään sitä työvälineenä paljon nykyistä enemmän. Sosiaalialan markkinointi, työn näkyväksi tuominen, ajatusten ja ideoiden jakaminentyöyhteisöjen kesken..lukemattomia mahdollisuuksia jo tällä hetkellä ja mitä kaikkea tulevaisuus tuokaan vielä tullessaan! 

Sosiaalisen median viestiminen näyttäytyy toki toisinaan kielteisessäkin sävyssä. Etenkin julkisuuden henkilöt saavat varmasti aiheettomasti jatkuvaa negatiivista palautetta. Myös nuorten kohdalla olisin erityisen tarkka sosiaalisen median sovellusten käytön suhteen, kuvat leviävät nopeasti ja nettikiusaaminen on valitettavan yleistä. 

Sosiaalinen media ja sen kanavat toki muuttuvat ja uudistuvat nopeastikin. Kuitenkin esimerkiksi Facebook on lähes aina pysynyt melko samanlaisena. Uusia palveluita tulee jatkuvasti lisää, itse olen pyrkinyt käyttämään jo ennestään tuttuja sosiaalisen median sovelluksia. Olen valmis opettelemaan uusienkin sovellusten käyttöä, jos siihen tulee erityinen tarve. Haluan pitää maltillisena sosiaalisen median käytön etenkin henkilökohtaisessa elämässäni, työelämässä tavoitteeni taas on tosiaan lisätä sosiaalisen median hyödyntämistä. Toivon tähän ymmärrystä esimiestasolta, jolloin sosiaalinen media työvälineenä vaatii riittävästi työaikaa osakseen. Organisaation sosiaalisen median pelisäännöt on myös ehdottoman tärkeät olla olemassa ja niiden sisältö jokaisen työntekijän tiedossa. 

Yksityishenkilö voi varmasti halutessaan vaikuttaa yritysten näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Yrityksiä voi tägätä julkaisuihin ja tuoda joko myönteistä tai negatiivista puolta yrityksestä esille. Kielteiseen sävyyn julkaiseminen ei tosin ole kovin suositeltavaa vaan asia kannattaa ensisijaisesti selvittää kyseisen yrityksen kanssa muuta kautta kuin julkisella parjauksella. 

”Oikein” ja asiallisesti käytettynä sosiaalisen median mahdollisuudet sosiaalialalla ovat varmasti todella monipuoliset ja edistykselliset!