Tehtävän tarkoituksena on tehdä yhteenveto siitä, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää, miten sitä käytetään tai voisi käyttää omalla alalla eli tässä tapauksessa varhaiskasvatuksessa. 

Mielestäni sosiaalista mediaa voisi varhaiskasvatuksessa hyödyntää todella monipuolisesti! Osa varhaiskasvatuksen yksiköistä ja ketjuista hyödyntää ja käyttää sosiaalista mediaa hyvinkin monipuolisesti, mutta etenkin kunnallinen puoli on jäänyt hieman jälkeen tässä asiassa. Sosiaalisen median vaikuttavuus varhaiskasvatuksessa hyvin käytettynä on merkittävä. 

Pedagoginen dokumentointi on yksi tärkeä laatutekijä varhaiskasvatuksessa ja sosiaalisen median, tässä tapauksessa pohdin asiaa Facebookin sekä Instagramin näkökulmasta, avulla etenkin vanhemmat pääsevät paremmin mukaan varhaiskasvatuksen arkeen. Osa vanhemmista ei oikein tiedä mitä päiväkodissa tapahtuu päivän aikana ja sosiaalisen median avulla heillä olisi mahdollisuus nähdä päivän sisältöä. Sosiaalisen median avulla varhaiskasvatus voi tehdä toimintaansa läpinäkyvämmäksi. Toki sosiaalista mediaa voi osittain käyttää myös yhteistyössä kasvattajien ja vanhempien välillä, ja uskon että tulevaisuudessa sosiaalinen media onkin yhä vahvemmin yksi kasvatusyhteistyön väline. Luulen kuitenkin, ettei sosiaalinen media voi koskaan syrjäyttää kasvokkain käytävien keskustelujen merkitystä. Kun sosiaalista mediaa käytetään työvälineenä varhaiskasvatuksessa, on erittäin tärkeää huomioida tietosuojatekijät. Kuvien jakamiseen sosiaalisessa mediassa tulee olla vanhempien lupa ja usein lapset kuvataan tunnistamattomina. 

Kuten oppimistehtävässä 1b kirjoitin ja havaitsin, etenkin ykstyiset varhaiskasvatusyksiköt käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti kertoakseen toiminnastaan ja tapahtumistaan, tätä kautta he saavat toiminnalleen näkyvyyttä ja mahdollisesti uusia asiakkaita. Tämä on varmasti suuri syy, miksi osa varhaiskasvatusyksiköistä ylipäätään käyttää sosiaalista mediaa. Sosiaalista mediaa voi käyttää myös rekrytoinnin tukena. Varhaiskasvatuksen opettajista on tällä hetkellä suuri pula ja myönteinen kuva sosiaalisessa mediassa voi olla ratkaiseva asia, kun työntekijä pohtii työn aloitusta yksiköiden välillä. Markkinointi on siis suuri osa sosiaalisen median käytön tarkoitusta myös varhaiskasvatusalalla. Jos omat lapseni olisivat menossa ykstyiseen päiväkotiin, vertailisin ja perehtyisin varmasti ainakin päiväkotien Facebook-sivuihin. 

On todella mielenkiintoista nähdä mihin suuntaan sosiaalisen median käyttö lähivuosina varhaiskasvatuksessa kulkee. Itse aion ainakin aiempaa enemmän panostaa sosiaalisen median käytön mahdollisuuksiin työelämässäJ